Gewerblicher Rechtsschutz - Grundlagen


Internationales Recht

Bewertungslink

03.12.2024 - 04.12.2024
Monika Huppertz
24.1101.02-P
München
Preis
1.580,00€ (zzgl. USt.)  

Belegung: 
Plätze frei
(Plätze frei)

Gewerblicher Rechtsschutz - Grundlagen - national24.1101.21-P

03.12.24 (1-mal) 10:00 - 17:00 Uhr
München
Plätze frei
(Plätze frei)

Gewerblicher Rechtsschutz - Grundlagen - international24.1101.22-P

04.12.24 (1-mal) 09:00 - 16:00 Uhr
München
Plätze frei
(Plätze frei)